یک سفر دلنشین را در هتل آپارتمان ترنج تجربه کنید

هشدار : لطفا اطلاعات را درست وارد کنید ! هشدار : لطفا اطلاعات را درست وارد کنید ! هشدار : لطفا اطلاعات را درست وارد کنید ! هشدار : لطفا اطلاعات را درست وارد کنید !
پیام شما برای هتل ارسال شد !پس از بررسی پاسخ داده خواهد شد
  • شماره های تماس برای رزرواسیون
  • 01144743113
  • 01144749230
  • 01144749231
  • شماره تلفکس هتل ترنج
  • 01144746720
  • آدرس هتل ترنج
  • مازندران , محمودآباد , خیابان معلم ( جاده بابلسر) , ساحل 5 ( شهرک 15 دستگاه )